PersoonsGebonden Budget

Een PersoonsGebonden Budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een dienstverlening kunt inkopen, wanneer u door ziekte of een beperking hulp nodig heeft. Wanneer u een PGB hebt met indicatie Begeleiding is het mogelijk om begeleiding van een professional organizer daaruit te bekostigen.

Ik bied begeleiding in:

  • het structureren van het huishouden;       
  • het organiseren van uw leefomgeving;          
  • het overzichtelijk ordenen van uw administratie;         
  • het plannen van uw dagindeling;           
  • het plannen van huiswerk en dagindeling voor jongeren. 
Dit allemaal gericht op het verkrijgen van structuur en het vergroten van uw zelfredzaamheid.  

Voor meer informatie over het PGB kunt u de website van Per Saldo (belangenvereniging PGB-houders) raadplegen: http://www.pgb.nl