Vergoedingen

U hoeft onze samenwerking niet altijd zelf te bekostigen. Wellicht is er een andere oplossing mogelijk. Hieronder staan enkele voorbeelden van alternatieve bekostiging van uw traject met OrganieQ:
 

Werkgever
Een gezonde en georganiseerde werknemer levert een waardevolle bijdrage. Veel werkgevers investeren dan ook in de ontwikkeling van hun werknemers. Een begeleidingstraject kan worden betaald uit het opleidingsbudget of onderdeel vormen van een re-integratietraject (Wet Verbetering Poortwachter). Bespreek eens de mogelijkheden met uw werkgever.

 
Ondernemer
Als mijn begeleiding gericht is op het ondernemerschap, is deze voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar als zakelijke kosten. Ook is de btw (21%) terug te vorderen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.
 
 
PersoonsGebonden Budget (PGB)
Een PersoonsGebonden Budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een dienstverlening kunt inkopen, wanneer u door ziekte of een beperking hulp nodig heeft. Wanneer u een PGB hebt met indicatie Individuele Begeleiding is het mogelijk om begeleiding van een professional organizer daaruit te bekostigen.

Ik bied begeleiding in:
  • het structureren van het huishouden;       
  • het organiseren van uw leefomgeving;          
  • het overzichtelijk ordenen van uw administratie;         
  • het plannen van uw dagindeling;           
  • het plannen van huiswerk en dagindeling voor jongeren. 
Dit allemaal gericht op het verkrijgen van structuur en het vergroten van uw zelfredzaamheid.  

Voor meer informatie over het PGB kunt u de website van Per Saldo (belangenvereniging PGB-houders) raadplegen: http://www.pgb.nl of via https://www.regelhulp.nl/.
Of neem contact op met uw sociaal wijkteam.