Wat is de werkwijze?

1. Telefonisch of e-mailcontact
Bij dit oriënterende contact bepreken we uw wensen en mogelijke vragen die u hebt en maken, als u dat wilt, een afspraak voor een intakegesprek.

2. Intakegesprek
In een vrijblijvend gesprek bespreken we samen de situatie en proberen ook mogelijke oorzaken te achterhalen. Nog belangrijker is wat uw doelstellingen voor de toekomst zijn, wat wilt u bereiken? En wat verwacht u van OrganieQ? Ook nemen we de tarieven en algemene voorwaarden door. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een plan van aanpak en een offerte.

3. Aan de slag
Wanneer u akkoord gaat met het plan van aanpak en de offerte gaan we daadwerkelijk aan de slag.
De werkwijze is afhankelijk van uw probleem dat om een oplossing vraagt en staat beschreven in het plan van aanpak. OrganieQ begeleidt en adviseert u op een praktische en plezierige manier, in uw bedrijf bij u op de werkvloer, thuis, maar ook telefonisch, net wat het meest praktisch is. Samen werken we aan uw doelstelling en wanneer dat nodig is, kan deze tijdens het traject ook bijgesteld worden.

4. Evaluatie
Wanneer uw doelstelling bereikt is, wordt de begeleiding afgerond. Enige tijd na afronding volgt een evaluatiegesprek waarin we bespreken of alles naar wenst verloopt en of u tevreden bent met het resultaat en met de werkwijze van OrganieQ.